Yapay Zeka çözümü, ekipman ömrünü uzatmak için kontrolör ile "Sahadaki" cihazlarda bulunan verileri toplar, analiz eder, kullanır ve anormallikleri algılayarak arızaları önler.

Kodesis - Yapay Zeka çözümü, ekipman ömrünü uzatmak için kontrolör ile "Sahadaki" cihazlarda bulunan verileri toplar, analiz eder, kullanır ve anormallikleri algılayarak arızaları önler.

Yapay Zeka çözümü, ekipman ömrünü uzatmak için kontrolör ile "Sahadaki" cihazlarda bulunan verileri toplar, analiz eder, kullanır ve anormallikleri algılayarak arızaları önler. Omron Endüstriyel Otomasyon Avrupa tarafından kestirimci bakım ve kontrol için yeni bir çözüm piyasaya sunuldu. Yapay zekaya yönelik ve yapay zekalı bir makine otomasyon kontrolörü için olan ilk Sysmac kütüphanemizdir, sektörde bir ilktir* ve üretim tesislerinde üretim hatları ve ekipmanların kontrol fonksiyonlarını yapay zeka işleme teknolojisiyle gerçek zamanlı olarak birleştirir. Bu güçlü çözüm, sorunları önceden saptayarak ve bu sorunları çözmek için derhal harekete geçilmesi gerektiğine dair bildirimde bulunarak müşterilere ekipman hasarı riskini ve duruş süresini azaltma konusunda yardımcı olabilir. Müşteriler, kestirimci bakım işlemlerini kolaylaştırmak ve ani aksaklıkları önlemek için gelişmiş teknolojimizden ve veri bilimci ekibimizden yararlanabilirler. Makinelerden ham veri toplama işlemi, makinede "Sahada" çalışan ve daha yüksek veri doğruluğu ve tutarlılığı sağlayan yeni yapay zekalı kontrolör ile tamamen otomatik hale getirilmiştir. Ayrıca, kontrolör otomatik olarak korelasyon analizinden veri modelleri oluşturur ve ilgili modele göre makine durumunu izler. Bu otomasyon olmadan makine tasarımcılarının ve operatörlerin, bulut çözümü maliyetlerinden kaçınmak için kendi analiz ve optimizasyon kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekir. Kontrolördeki yapay zeka işlevi, özel olarak bu yönde programlanması gerekmeden öngörülemeyen makine davranışını tespit edebilir. Birlikte incelendiğinde bir sorun olduğunu gösteren birçok farklı faktör ve ölçüm olabileceğinden öznitelik çıkarımı işleminin otomatik hale getirilmesi, önemli ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu sağlar. Üretim sırasında makine öğrenimi sonuçlarından yararlanmak, son kullanıcı maliyet tasarrufu sağlamak için büyük önem taşır. Yapay zeka tabanlı kontrolün yalnızca bir bulut çözümü olmadığı yönündeki eşsiz yaklaşımımız; donanım, yazılım ve birebir hizmet unsurlarını içerir. İnternet bağlantısı gerekmez. Donanım, Sysmac NY5 IPC ve NX7 CPU tabanlıdır ve tipik uygulamalardan topladığımız bilgilere dayanan, önceden programlanmış kestirimci bakım fonksiyon blokları kütüphanesi olan Omron Yapay Zeka Uygulama Bileşenlerini içerir. Ayrıca, yüksek hızda kontrol döngüsü ile senkronize edilen zaman serisi verilerini toplayıp biriktiren Zaman Serisi Veritabanı Fonksiyonu ve öngörülemeyen anormallikleri verilere bağlı olarak yüksek hız ve doğrulukta tespit eden Yapay Zeka Motoru gibi yapay zekaya özel pek çok ek yardımcı program da bulunmaktadır. Orijinal üretimde yenilik konseptimiz olan "innovative-Automation"ı hayata geçirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Yapay Zekalı Kontrolör ve Sysmac Kütüphanesi ile akıllı otomasyon konseptinin gerçekleştirilme sürecini hızlandırıyoruz. Bu da, makine duruş süresini azaltmak, performansı en üst düzeye çıkarmak ve sıfır kusurlu ekipman üretmek için insanların ve makinelerin uyum içinde iş birliği yaptığı geleceğin fabrikasını mümkün kılıyor.